Menu

Twardogórzanie

KWW Twardogórzanie Decydują. Gmina Twardogóra.

Podsumowanie referendum

twardogorzanie

Wyniki niedzielnego referendum nie będą wiążące z powodu niskiej frekwencji, bardzo odległej do wymaganego 50-procentowego progu. Podobnie jak w całym kraju, również w gminie Twardogóra niewielu mieszkańców odwiedziło lokale wyborcze. W całej gminie na na 10503 osoby uprawnione do głosowania, oddano 547 głosów.

 

Frekwencja podczas referendum jest swoistym rekordem braku zainteresowania wyborców. Ponad połowa mieszkańców gminy głosowała w referendum w roku 2003 dotyczącym wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (53%), podobnym zainteresowaniem cieszyły się również wybory samorządowe w latach 2014 i 2010 (w obu ponad 50%). Wybory prezydenckie gromadziły zwykle nieco poniżej połowy wyborców w gminie (49,2% tegoroczne, 46,05% w 2010 roku, 41,66% w roku 2005), choć w roku 2000 było to 57,57% uprawnionych, podobna była frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu (czterdzieści kilka procent).

Niskie było zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego (w 2014 i 2009 roku niespełna 16% wyborców).

 

W referendum zagłosowało 5,21% mieszkańców gminy Twardogóra. Najwięcej w obwodzie nr 1 (6,15% - 132 ważne karty), najmniej w obwodzie nr 4 (3,13% - 40 ważnych kart).

 

Spośród głosujących za wprowadzeniem JOW-ów opowiedziało się 79,28%, za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa 16,20% (83,80% udzieliło odpowiedzi „nie”), za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika było 94,92%.

 

 

© Twardogórzanie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci