Menu

Twardogórzanie

KWW Twardogórzanie Decydują. Gmina Twardogóra.

Nowy Starosta

twardogorzanie

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego dokonano wyboru Zarządu Powiatu oraz wiceprzewodniczących rady.

 

Starostą został pan Wojciech Kociński. Był jedynym zgłoszonym kandydatem. W tajnym głosowaniu otrzymał 15 głosów „za”, 3 „przeciw”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, jedna radna była nieobecna.

Pan Kociński jest z Sycowa, ma 48 lat. W swoim okręgu wyborczym, jako reprezentant komitetu PiS, zdecydowanie wygrał wybory do Rady Powiatu otrzymując ponad dwukrotnie więcej głosów niż jego najliczniej popierani kontrkandydaci. Kandydował również na stanowisko Burmistrza Sycowa, przegrał jednak z panem Sławomirem Kapicą (2620 do 2480 głosów w drugiej turze wyborów).

Choć historia samorządu na szczeblu powiatowym ma już 16 lat, pan Kociński jest dopiero trzecim starostą. Pierwszym był pan Henryk Bajcar (1998 – 2000), drugim – ustępujący dziś pan Zbigniew Potyrała (2000-2014).

 

Wicestarostą został wybrany pan Artur Noworyta – desygnowany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie startował w wyborach. Członkami zarządu wybrano panią Zdzisławę Jakimiec, panią Halinę Dzięgło i pana Krzysztofa Sycianko – wszyscy troje z komitetu PiS.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu wybrani zostali pani Anna Kępa oraz pan Kazimierz Gębuś, również z Prawa i Sprawiedliwości.

 

Skoro wybrany został nowy starosta, pan Zbigniew Potyrała podczas wznowionej jutro sesji Rady Miejskiej będzie mógł złożyć ślubowanie i objąć stanowisko Burmistrza Twardogóry.

© Twardogórzanie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci